fbpx

ROOTY TRIP'S PEOPLE

BAN GIÁM ĐỐC

pgd phi phuc rooty trip

HỌ TÊN

Hà Duy Thọ Phúc

CHỨC VỤ

Phó Tổng Giám Đốc

Lưu số vào danh bạ

pho giam doc qr code danh ba
Quét mã bằng camera hoặc nhấn giữ hình

Liên hệ qua Zalo

phi phuc qr zalo
Mở Zalo bấm nút quét QR để kết bạn