fbpx

ROOTY TRIP'S PEOPLE

BAN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC

THIÊN VỸ

HỌ TÊN

Nguyễn Huỳnh Thiên Vỹ

CHỨC VỤ

Trưởng nhóm phát triển đối tác