fbpx

ROOTY TRIP'S PEOPLE

BAN KINH DOANH

ảnh

HỌ TÊN

Bùi Thị Ngà

CHỨC VỤ

Chuyên viên kinh doanh

    Lời đầu tiên, Rooty xin lỗi Anh/ Chị về vấn đề đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của nhà mình trong chuyến đi. Không biết Anh/ Chị đã gặp vấn đề phiền lòng gì ạ?