fbpx

ROOTY TRIP'S PEOPLE

BAN KINH DOANH

NGANTTK

HỌ TÊN

Trần Thị Kim Ngân

CHỨC VỤ

Chuyên viên kinh doanh